Coaching


Coaching bij hoorzitting/rondetafelgesprek of (parlementaire) enquête

Voor een hoorzitting/rondetafelgesprek of (parlementaire) enquête biedt Meines Holla & Partners coaching aan. Of het speelt op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau: bij een hoorzitting/rondetafelgesprek of (parlementaire) enquête moet u uw boodschap zo effectief mogelijk onder de aandacht brengen. Daarmee kunt u schade voor uzelf, uw organisatie of uw ambt zoveel mogelijk voorkomen of beperken.

Professionele voorbereiding

Meines Holla & Partners is uw adviseur en sparringpartner.
U kunt zich met ons professioneel voorbereiden om uw bijdrage zo goed mogelijk te presenteren bij een hoorzitting/rondetafelgesprek of (parlementaire) enquête.

Bert Bakker coacht en begeleidt u. Hij was voorzitter van het ‘parlementair onderzoek naar de besluitvorming bij vredesmissies’ en de ‘parlementaire enquêtecommissie Srebrenica’ en is oud-Tweede Kamerlid. Vanuit zijn ervaring voert hij u door alle aspecten die voor u tijdens hoorzittingen/rondetafelgesprekken en (parlementaire) enquêtes van belang zijn.

Contact

coaching hoorzitting
parlementaire enquête

Bert verdiept zich in uw specifieke situatie en legt precies de vinger op de zere plek. Hij bereidt u voor op lastige vragen, adviseert u hoe met politieke gevoeligheden om te gaan, hoe politieke valkuilen te vermijden en hoe een zo positief mogelijke indruk achter te laten. Daarbij wordt uw boodschap nooit uit het oog verloren.