Politieke analyse bij Mergers & Acquisitions (M&A)

Een volledige analyse van de politieke situatie en verhoudingen is onontbeerlijk wanneer uw bedrijf betrokken is bij een fusie of overname (M&A). Alles is tegenwoordig politiek en ‘de’ politiek bemoeit zich overal mee. Deze dimensie mag niet over het hoofd worden gezien. Financiële en juridische aspecten zijn van groot belang, maar politieke tegenwerking kan een dealbreaker zijn. Meines Holla & Partners is als vaste partner bij een reeks, veel politieke aandacht creërende overnames betrokken geweest.

Politieke obstructie kan een dealbreaker zijn bij fusies en overnames

Maar wat is de politieke dimensie precies? Welke bestuurlijke en politieke ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed? Wat is de overtuiging van belangrijke politici? Welke wet- en regelgeving zal de groei van het bedrijf beïnvloeden? Hoe gaat de regulering zich in deze sector ontwikkelen? Meines Holla & Partners beantwoordt deze vragen voor u met een analyse, die u in de gelegenheid stelt uw bedrijfsbeslissingen te nemen.

3

Ondersteuning bij een fusie of overname

Meines Holla & Partners maakt een politieke analyse ten behoeve van uw investeringsbeslissing of andere strategische keuzes ook in het geval van een due diligence. Onze aanpak:

E

Formuleren onderzoeksvraag

E

Politiek-bestuurlijke risico's in beeld brengen

E

Actieagenda opstellen, doelgericht en interactief uitvoeren

E

Concurrentie- en/of stakeholderanalyse

E

Wetgevingssituatie en -ontwikkeling analyseren

Lees meer over …

Public Affairs & Lobbyen

Lobbyen Duitsland

U

Political Intelligence & Monitoring

Coaching & Training

Europa & Wereldwijd netwerk