Politieke analyse bij Mergers & Acquisitions (M&A)

Het analyseren van de politieke situatie is enorm belangrijk wanneer uw bedrijf bezig is met een fusie of overname (M&A). De politieke dimensie wordt bij dit soort beslissingen veelal over het hoofd gezien. Vaak staan financiële en juridische aspecten bovenaan de lijst, terwijl de politieke besluitvorming ook van grote invloed kan zijn op de bedrijfsdoelstellingen. 

Politieke besluitvorming zijn van grote invloed op de bedrijfsdoelstellingen.

Maar wat is de politieke dimensie precies? Welke bestuurlijke en politieke ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed? Wat is de overtuiging van belangrijke politici? Welke wet- en regelgeving zal de groei van het bedrijf beïnvloeden? Hoe gaat de regulering zich in deze sector ontwikkelen? Meines Holla & Partners helpt u om deze vragen te beantwoorden door het opstellen van een politieke analyse.

3

Ondersteuning bij een fusie of overname

Meines Holla & Partners ondersteunt u door een politieke analyse te maken van uw investering of strategische beslissing. Onze aanpak is als volgt:

E

Gezamenlijk met u de onderzoeksvraag formuleren

E

Politiek-bestuurlijke risico's op korte termijn in beeld brengen

E

Actuele politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en regelgeving te analyseren en u daaromtrent adviseren

E

Een concurrentie- en/of stakeholderanalyse uitvoeren

E

Samen met u een actieagenda op te stellen en die implementeren

Lees meer over …

Public Affairs & Lobbyen

Belangenbehartiging Duitsland

U

Political Intelligence & Monitoring

Coaching & Training