Niek Jan van Kesteren

Raad van Advies

Niek Jan van Kesteren heeft zitting in onze Raad van Advies. Niek Jan adviseert de partners van het kantoor, in het bijzonder ten aanzien van de maatschappelijke functie die een lobbykantoor vervult als belangenbehartiger voor bedrijven en organisaties tegenover de politiek.

Niek Jan was zeventien jaar algemeen directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en blijft verbonden als adviseur. Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer, voor het CDA. Vanuit zijn functie bij VNO-NCW zat Van Kesteren tevens in het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad.

Persbericht