Niek Jan van Kesteren 
Voorzitter Raad van Advies 


Den Haag, 9 juni 2016 

Niek Jan van Kesteren is voorzitter geworden van de Raad van Advies van het public affairs en lobbykantoor Meines Holla & Partners in Den Haag. Van Kesteren (63) was tot 1 juni algemeen directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daarnaast is hij sinds een jaar lid van de Eerste Kamer, voor het CDA. Vanuit zijn functie bij VNO-NCW zat Van Kesteren tevens in het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad en was hij directeur van MKB Nederland. De functie als algemeen directeur van VNO-NCW heeft Van Kesteren zeventien jaar bekleed.

Voor Meines Holla & Partners zal Van Kesteren een Raad van Advies opzetten met minstens drie leden, die de partners van het kantoor adviseren, in het bijzonder ten aanzien van de maatschappelijke functie die een lobbykantoor vervult als belangenbehartiger voor bedrijven en organisaties tegenover de politiek. Meines Holla & Partners, opgericht in 1994, heeft opdrachtgevers uit het nationale en internationale bedrijfsleven zowel uit de non-profit sector als het openbaar bestuur.

Niek Jan van Kesteren heeft in het licht van de overdracht van zijn functie bij VNO-NCW nog twee andere functies aangenomen: voorzitter van het tuinbouwcluster Greenport Holland en voorzitter van de Noordelijke Innovatie Board. Daarnaast blijft hij als adviseur verbonden aan VNO-NCW.