Haalbaarheidsstudie

Voorafgaand aan een lobbytraject kan het zinvol zijn om eerst de haalbaarheid van de lobby te onderzoeken. Daartoe voeren wij een zogenaamde haalbaarheidsstudie uit.

Mogelijkheden, effecten, kansen en risico’s

In een haalbaarheidsstudie analyseren wij de mogelijkheden van een lobby en toetsen wij de politiek-bestuurlijke effecten, kansen en risico’s. Met behulp van ons uitgebreide netwerk brengen wij de posities van de regering, ambtenaren, politieke partijen en andere relevante (markt)spelers ten aanzien van een specifiek onderwerp uitvoerig in kaart. Wij identificeren tevens de belangrijkste spelers in het proces (politici, ambtenaren, opinion leaders, belanghebbenden, concurrenten). 

Zinvolle vervolgstappen

Aan de hand van de haalbaarheidsstudie adviseren wij uw organisatie of instelling welke vervolgstappen zinvol zijn zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen, en ontwikkelen wij desgewenst een op maat gesneden lobbystrategie.

Contact

Haalbaarheidsstudie
haalbaarheidsstudie lobby