Lobbying Duitsland

Meines Holla & Partners beschikt dankzij jarenlange ervaring over meer kennis van en inzicht in Duitsland en de Duitse politiek dan welk ander Nederlands lobbykantoor. Deze expertise is belangrijk bij lobbying en public affairs. Als u zaken doet in Duitsland en u te maken krijgt met wet- en regelgeving, dan moeten uw belangen bij de Duitse politiek en overheid worden bepleit.
Het land heeft echter wel een heel eigen (politieke) cultuur.

Kennis van politieke cultuur

De Duitse politiek kent vele politieke en bestuurlijke niveaus en spelers. Zo heeft de Bundesrat aanzienlijk meer bevoegdheden in het wetgevingproces dan bijv. de Nederlandse Eerste Kamer.
En in de Bundestag is de politieke cultuur geheel anders dan in de Tweede Kamer. Meines Holla & Partners kent deze onderscheidende kenmerken als geen ander en anticipeert daarop.

Aanzienlijk netwerk politiek en media

Net als in Nederland is ons netwerk in Duitsland aanzienlijk. Of het nu gaat om bewindslieden, politici, ambtenaren, diplomaten, platforms, wetenschappelijke instituten of media, wij zetten op het juiste moment onze contacten in. Voor u, met u en namens u.

Taal- en cultuurvaardig

Onze medewerkers van het Duitsland Team zijn werkzaam in
Den Haag en in Berlijn. Door hun achtergrond en werkervaring kennen zij zowel de Nederlandse als de Duitse (politieke) cultuur en taal als geen ander. Zij hebben een aantal jaren in Duitsland gewoond en gewerkt, zijn van Duitse afkomst of hebben gewerkt voor Duitse ondernemingen in Nederland. Juist deze combinatie zorgt voor de juiste taal- en cultuurvaardigheid.

lobbying duitsland
lobbying berlijn

Onze werkmethode

Wij maken een vertaalslag van de Duitse politieke situatie naar Nederlandse ondernemingsbesluiten en/of omgekeerd. Op basis daarvan kunnen wij onze opdrachtgevers adviseren omtrent strategische beslissingen en uit te voeren activiteiten. Onze jarenlange ervaring en expertise staan garant voor een onderbouwd en deskundig politiek advies.