Onze diensten

Organisatiebelangen zijn uniek en vragen om behartiging op maat. De belangen van uw organisatie staan centraal bij onze diensten:

Bij lobbying gaat het om:

 • 
een nauwkeurig gedefinieerde actie
 • die binnen een afgebakende periode plaatsvindt

 • met als doel het rechtmatig beïnvloeden van besluitvorming of regelgeving

Bij public affairs: 

 • 
staat het opbouwen en continu onderhouden van relaties centraal
 • vindt doorlopend strategische interactie plaats met politieke en bestuurlijke spelers

Bij coaching gaat het er om:

 • u goed voor te bereiden op hoorzittingen / rondetafelgesprekken en (parlementaire) enquêtes
 • en daar uw boodschap zo effectief mogelijk bij de politiek onder de aandacht te brengen

Een haalbaarheidsstudie is erop gericht om:

 • de diverse aspecten van een lobby voor u vooraf in kaart te brengen
 • u op basis daarvan te adviseren omtrent zinvolle vervolgstappen

Met een politieke analyse verzorgen we voor u: 

 • een analyse op politiek en bestuurlijk vlak
 • opdat u een afgewogen strategische of investeringsbeslissing kunt nemen
 • en geven advies omtrent politieke aspecten alsmede een voorstel voor een actieagenda

Transparante belangenvertegenwoordiging

Voor onze contacten met derden geldt: onze acties zijn altijd transparant, integer en resultaatgericht. We vertellen onze gesprekspartners dan ook wie we zijn, wie onze opdrachtgever is en welke belangen we vertegenwoordigen.