Bert Bakker

Partner

Als Tweede Kamerlid was Bert Bakker voor D66 ruim 12 jaar lang woordvoerder op vele terreinen, waaronder overheidsfinanciën, economie, defensie, mediazaken en volksgezondheid. Landelijke bekendheid en respect verwierf hij vooral door zijn voorzitterschap van de onderzoekscommissie die de uitzending van Nederlandse militairen bij vredesmissies onderzocht. Ook was hij voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica.

Sinds 2008 is Bert Bakker actief voor Meines Holla & Partners. Hij houdt zich bezig met opdrachtgevers uit de profit én non-profit sector. Daarnaast coacht en begeleidt hij bij hoorzittingen, rondetafelgesprekken en (parlementaire) enquêtes.


Voorbeelden van werkzaamheden

  • Public affairs & strategische communicatie
    Bert voert onder andere voor een grote speler in de kansspelsector de lobby voor een gelijk speelveld voor vergunninghouders bij kansspelen op afstand. Hiertoe initieert en onderhoudt hij contact met ministeries en Kamerleden en zet hij de strategische lijnen uit.

  • Coaching en training
    Vanuit zijn ervaring als voorzitter van het ‘parlementair onderzoek naar de besluitvorming bij vredesmissies en de ‘parlementaire enquêtecommissie Srebrenica’ maar ook als oud-Tweede Kamerlid, coacht en traint hij ter voorbereiding verscheidene deelnemers aan hoorzittingen, (parlementaire) enquêtes en rondetafelgesprekken.