Bert Bakker

Partner

Als Tweede Kamerlid was Bert Bakker voor D66 ruim 12 jaar lang woordvoerder op vele terreinen, waaronder overheidsfinanciën, economie, defensie, mediazaken en volksgezondheid. Landelijke bekendheid en respect verwierf hij vooral door zijn voorzitterschap van de onderzoekscommissie die de uitzending van Nederlandse militairen bij vredesmissies onderzocht. Ook was hij voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica.

Sinds 2008 is Bert Bakker actief voor Meines Holla & Partners. Hij houdt zich bezig met opdrachtgevers uit de profit én non-profit sector. Daarnaast coacht en begeleidt hij bij hoorzittingen/rondetafelgesprekken en (parlementaire) enquêtes. 

Voorbeelden van werkzaamheden

Bert lobbyt voor een grote aanbieder van juridische diensten. Doel hierbij is te voorkomen dat er wetgeving komt die de dagelijkse bedrijfsvoering doet inkrimpen. Intensieve onderhandelingen met de branchevereniging zijn onderdeel van deze lobby.

Voor een grote speler in de kansspelsector voert Bert de lobby voor de modernisering van het kansspelbeleid en een gelijk speelveld voor vergunninghouders. Hiertoe initieert en onderhoudt hij contact met ministeries en Kamerleden en zet hij de strategische lijnen uit.

Vanuit zijn ervaring als voorzitter van het ‘parlementair onderzoek naar de besluitvorming bij vredesmissies’ en de ‘parlementaire enquêtecommissie Srebrenica’ maar ook als oud-Tweede Kamerlid, coacht en traint hij ter voorbereiding verscheidene deelnemers aan hoorzittingen, (parlementaire) enquêtes en rondetafelgesprekken.