Eva Nieuwsma

Junior Consultant

Eva Nieuwsma werkt sinds februari 2017 bij Meines Holla & Partners. Zij is betrokken bij diverse lobby- en public affairs trajecten voor opdrachtgevers in zowel de private als publieke sector. Hierbij richt zij zich onder meer op het monitoren en analyseren van politieke ontwikkelingen en ondersteunt zij consultants bij het uitwerken van lobbystrategieën.

Voorbeelden van werkzaamheden

Voor een provincie en een brancheorganisatie binnen de leisure & entertainmentsector assisteert Eva bij de strategie en uitvoering van hun positionering bij de Haagse politiek. Hiertoe worden politieke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en stakeholders- en risicoanalyses opgesteld. Tevens worden –veelal op basis van een onderliggend strategisch lobbyplan- gesprekken met ministeries en Kamerleden voorbereid en gearrangeerd. Ook is zij voor een belangrijke speler binnen het nationale omroepbestel betrokken bij public affairs activiteiten richting Kamerleden en ministeries.

Eva studeerde civiel recht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hiervoor heeft zij gedurende drie jaar gewerkt voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) waar zij betrokken is geweest bij diverse lobbyactiviteiten op het gebied van payrolling en pensioen. Tevens heeft zij gewerkt bij AWVN en Aedes, waar zij voornamelijk juridische- en beleidsmatige werkzaamheden heeft verricht.