Geert Olthuis

Research Consultant

Sinds januari 2016 werkt Geert bij Meines Holla & Partners. Zijn werkzaamheden bestaan uit het monitoren van politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor opdrachtgevers en het verrichtten van onderzoekswerkzaamheden ten behoeve van onze klanten.

Voorbeelden van werkzaamheden

Het gaat hierbij om ondersteunend onderzoek gedurende het gehele lobbytraject. Dat varieert van het inventariseren van kansen en bedreigingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving tot aan het opstellen van een begrotingsanalyse.

Geert studeerde European Studies aan de Universiteit Twente en de Universiteit van Münster. Aanvullend volgde hij vakken staats- en bestuursrecht in Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij een jaar lid van de universiteitsraad.