Simone Vogel

Consultant

Simone werkt sinds februari 2020 bij Meines Holla & Partners. In haar functie als consultant is zij is betrokken bij lobby- en public affairs-trajecten voor diverse Nederlandse en internationale opdrachtgevers. Hierbij bestaan haar werkzaamheden onder meer uit het analyseren en duiden van politieke ontwikkelingen, het opstellen van lobbyplannen en het voorbereiden en begeleiden van opdrachtgevers bij hun strategische contacten met politici, bewindspersonen en ambtenaren.

Op dit moment is Simone betrokken bij opdrachten op het gebied van fiscaliteit, ondernemerschap, media, defensie, internationale betrekkingen, medische technologie, e-commerce en leisure.

Voorbeelden van werkzaamheden

Bedrijfsleven

In de financiële sector houdt Simone zich onder andere bezig met de belangen van ondernemers in Nederland, zoals fiscale regelingen en innovatiemogelijkheden. Daarnaast behartigt Simone de belangen van buitenlandse investeerders, daar waar voorgenomen overheidsmaatregelen invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Geopolitiek

Simone werkt voor diverse opdrachtgevers waar geopolitieke aspecten een rol spelen. Dit loopt uiteen van strategisch advies aan bedrijven die in internationaal concurrerende industrie opereren, tot aandacht generen voor onderbelichte vraagstukken ten aanzien van mensenrechten.

Media

Voor een speler in de mediasector volgt Simone politieke ontwikkelingen in Nederland en op Europees niveau ten aanzien van het veranderende medialandschap en persvrijheid, en adviseert hen over hun contactmomenten met politici en beleidsmakers.

Achtergrond

Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde Simone politicologie en daaropvolgend de master Midden-Oosten studies. Vervolgens volgde zij aan de Universiteit Leiden de master Bestuurskunde. Tijdens haar studie werkte ze als stagiair bij Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de Verenigde Naties in New York. Aanvullend volgde ze het Leiden Leadership Programme en nam ze deel aan een uitwisselingsprogramma met de American University of Iraq Sulaimani.