Thomas Boom

Partner

Thomas werkt sinds 2007 bij Meines Holla & Partners. Zijn focus ligt voornamelijk op Duitse opdrachtgevers die met Nederlandse politiek te maken hebben dan wel Nederlandse bedrijven die in Duitsland grote belangen te behartigen hebben.

Voorbeelden van werkzaamheden

Een grote onderneming die actief is in het Rotterdamse haven- en industriegebied heeft Duitsland als een van zijn grootste afzetgebieden. Thomas begeleidt alle politieke en overheidscontacten die in Duitsland uitermate belangrijk zijn en geheel anders lopen dan in Nederland. De verschillen op dat vlak zijn groter dan menigeen vermoedt.

Voor een aantal provincies is Thomas betrokken bij de strategie en uitvoering van hun positionering bij de Haagse politiek en in Brussel.

Jaarlijks organiseert Thomas, tezamen met een Duitse instantie, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een intensief uitwisselingsprogramma voor Duitse en Nederlandse journalisten. Inmiddels hebben al meer dan 250 journalisten de gelegenheid gekregen om twee maanden in elkaars land te wonen en te werken.

Zowel de Duitse als de Nederlandse cultuur zijn in Thomas’ leven verankerd. Thomas is geboren en getogen in het Duits-Nederlandse grensgebied; zijn moeder is Nederlands en zijn vader is Duits. Hij studeerde Duitsland-Nederland-Kunde aan de universiteiten van Münster en Nijmegen, met de afstudeerrichting politicologie.