public affairs
lobbying
lobbykantoor den haag

Meines Holla & Partners

Wilt u met de overheid, politieke spelers of andere organisaties overleggen, maar weet u de juiste weg niet of u heeft niet de juiste contacten? Moet uw belang op de politieke agenda komen, maar ontbreekt het u aan voldoende expertise of de gelegenheid om dat georganiseerd te krijgen? Heeft u advies en/of ondersteuning nodig voor het opzetten en uitvoeren van een goede strategie? Meines Holla & Partners is daarbij graag úw partner.

Toonaangevend met Lobbying en Public Affairs

Ons bureau geldt als toonaangevend op het gebied van lobbying en public affairs. Wij zijn actief voor organisaties uit diverse bedrijfstakken, zowel in Nederland als in Duitsland.

Lobbying

Lobbying is professionele belangenbehartiging. Op strategische wijze wordt overlegd met ambtenaren, politici, bewindslieden en andere stakeholders. Dat vereist een bepaalde expertise én een uitstekend netwerk. Politiek en ambtelijk Den Haag is het vertrouwde werkterrein van onze lobbyisten. Zij weten hoe politieke besluitvorming verloopt en hoe die rechtmatig kan worden beïnvloed.

Public affairs

Besluiten van Europese, nationale en lokale overheden, maar ook belangengroeperingen en publiek hebben invloed op uw organisatie. Bij public affairs zorgen wij, samen met u, voor een geregelde en langdurige strategische interactie met maatschappelijke en politieke partijen. Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw organisatie en er strategisch op te reageren. In uw belang.

Lees hier meer over de diensten van Meines Holla & Partners.

 Nieuws

donderdag 08-02-2018

Onze oren en ogen in Brussel, Telegraaf 6 februari 2018

De Nederlandse ambassadeur bij de EU Robert de Groot heet twee van zijn voorgangers van harte welkom in de Nederlandse ambassade aan de Kortenberglaan in Brussel. Ex-minister van Buitenlandse zaken Ben Bot was hier tien jaar lang 's lands hoogste diplomaat (1992-2002).
Lees verder

donderdag 25-01-2018

Duitsland op weg naar de GroKo

Meines Holla & Partners volgt de politiek in Duitsland en Nederland nauwlettend en stelt haar opdrachtgevers regelmatig met analyses op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het andere land. In het afgelopen jaar keken wij voor onze opdrachtgevers met een Nederlandse resp. Duitse bril naar de verkiezingen en coalitieakkoorden in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, op Bondsniveau en uiteraard ook de Tweede Kamerverkiezingen.
Lees verder