Duitsland op weg naar de GroKo


Meines Holla & Partners volgt de politiek in Duitsland en Nederland nauwlettend en stelt haar opdrachtgevers regelmatig met analyses op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het andere land. In het afgelopen jaar keken wij voor onze opdrachtgevers met een Nederlandse resp. Duitse bril naar de verkiezingen en coalitieakkoorden in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, op Bondsniveau en uiteraard ook de Tweede Kamerverkiezingen.

Het coalitieakkoord op Bondsniveau laat sinds de verkiezingen op 24 september jl. nog steeds op zich wachten, maar is afgelopen zondag een stukje dichterbij gekomen.
Toen hebben 56% van de 642 gedelegeerden op het SPD partijcongres in Bonn ingestemd met de start van coalitieonderhandelingen met CDU en CSU op basis van het gezamenlijke Sondierungspapier. Aan deze stemming waren intensieve en emotionele discussies voorafgegaan vr of tegen de voorgestelde koers van de partijleiding, de omstreden Groe Koalition voort te zetten.

De toestemming van de gedelegeerden is gekoppeld aan een duidelijke opdracht voor de partijleiding, de kernpunten van de partij die nog niet zijn opgenomen in het Sondierungspapier alsnog binnen te halen tijdens de onderhandelingen met CDU/CSU. Vertegenwoordigers van CDU/CSU hebben echter al aangegeven dat ze hiervoor weinig ruimte zien.
Het blijft daarom spannend. Als een coalitieakkoord tot stand komt, zou een meerderheid van alle SPD-leden (440.000) hun goedkeuring moeten geven, iets dat na afgelopen zondag niet vanzelfsprekend is.

Uiteraard zijn het eindresultaat en de nadere afspraken uit dit akkoord uitermate belangrijk voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.