Duitslanddag 2018

Op 17 april j.l. gaven onze collega’s Thomas Boom en Jan Hendrik Galdiga voor de derde keer een workshop op de laatste editie van de Duitslanddag van de Duits - Nederlandse Handelskamer in Utrecht. 

Voor 100 ondernemers presenteerden zij hun analyse van het nieuwe Duitse regeerakkoord en schetsten zij de ontstane kansen voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, infrastructuur en energie. 

Daarnaast beantwoordden Thomas en Jan Hendrik allerlei vragen van deelnemers en gaven zij concrete tips op het gebied van professionele belangenbehartiging in Duitsland.