Jubileumsymposium voor 25 jarig bestaan Journalistenstipendium Duitsland-Nederland Op 10 mei heeft het jubileumsymposium plaatsgevonden van het Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN). Het was dit jaar 25 jaar geleden dat Rob Meines de journalistenuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse journalisten voor het eerst heeft georganiseerd. Voor deze bijzondere gelegenheid waren onder andere de Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, de staatssecretaris voor Europese Zaken en Bundesangelegenheiten van deelstaat Westfalen Dr. Mark Speich en de Nederlandse ambassadeur in Duitsland Wepke Kingma naar Berlijn afgereisd. Een kleine fotoreportage hiervan is hieronder te bekijken.

Het journalistenstipendium is in begin 1994 opgericht, vier jaar na de hereniging van Duitsland. De directe aanleiding voor het opzetten van een uitwisselingsprogramma voor journalisten was de bewustwording van de vooroordelen die er in Nederland bestonden tegenover Duitsland en Duitsers in het algemeen. Zo zorgde het Clingendael-onderzoek van ’93 dat gehouden werd onder Nederlandse jongeren voor veel ophef aangezien er onverwacht negatieve resultaten in stonden. Van alle jongeren oordeelde 56 procent negatief over Duitsland. 45 procent van de ondervraagden vond Duitsland oorlogszuchtig en 71 procent zag de Duitsers als overheersend. Daarnaast concludeerde Clingendael ook dat jongeren die weinig of niets van Duitsland wisten negatiever waren dan jongeren die wel enige kennis van het land bezaten.

Tegen deze achtergrond stelde de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen voor om een permanente journalistenuitwisseling op te richten tussen Nederland en Duitsland. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zocht daarop contact met voormalig Duitsland-correspondent Rob Meines om de organisatie van deze uitwisseling op zich te nemen. Het journalistenstipendium bleek een groot succes en wordt na 25 jaar nog steeds jaarlijks georganiseerd.

Sinds 1994 hebben er meer dan 300 Nederlandse en Duitse journalisten meegedaan aan het programma. Volgens Meines zijn onder andere door de journalistenuitwisseling de vooroordelen tussen Nederland en Duitsland een stuk kleiner geworden en is de kennis over het buurland op de deelnemende redacties sterk toegenomen.

Na een kwarteeuw was de jubileumsymposium voor Rob Meines ook een mooie aangelegenheid om een stap terug te doen. Zijn functie als algemeen secretaris zal overgenomen worden door journalist Juurd Eijsvoogel, die momenteel in Berlijn werkt als Duitsland-correspondent van het NRC Handelsblad. Hij zal dit in samenwerking doen met de Duitse journaliste Anke Plättner. De werkzaamheden voor het Nederlandse deel van de uitwisseling zullen ook in de toekomst worden verricht door Meines Holla & Partners.