Transparante belangenbehartiging

Onze werkzaamheden zijn transparant, integer en resultaatgericht. Bij onze contacten met derden vertellen we onze gesprekspartners dan ook altijd wie we zijn, wie onze opdrachtgever is en welke belangen we vertegenwoordigen.

Transparant, integer en resultaatgericht te werk gaan geldt niet alleen bij onze activiteiten op het gebied van lobbyen en public affairs. Het is ook van toepassing bij onze contacten met u als opdrachtgever.

Wij bieden u duidelijkheid, vanaf het begin


Op basis van ons intakegesprek maken wij voor u een inschatting van de omvang, inzet en middelen die nodig zijn om de met u besproken doelen te behalen. Deze inschatting treft u tezamen met een analyse van uw specifieke casus aan in ons voorstel tot samenwerking. Zo heeft u vooraf een helder beeld van de wijze waarop wij uw belangenbehartiging op ons nemen.

Snelheid en bereikbaarheid 

In urgente gevallen kunnen direct acties worden uitgevoerd. Onze consultants staan te allen tijde voor u klaar om ondersteuning te bieden aan uw organisatie, waar en wanneer u dat nodig heeft, ook buiten kantoortijden.

We houden contact met u

Samenwerking is in het proces van public affairs en lobbyen onontbeerlijk. Hierbij speelt regelmatige informatie-uitwisseling een zeer belangrijke rol. We stellen altijd contactmomenten met u vast en treden zo vaak als nodig is met u in contact om overleg te voeren.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze dienstverlening of over uw specifieke dossier, dan kunt u altijd en vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.

Meines Holla & Partners Nederland +31 70 36 22 552
Meines Holla & Partners Duitsland +49 30 30 0145 706