Lobbying

Lobbying is professionele belangenbehartiging. Op strategische wijze wordt overlegd met ambtenaren, politici, bewindslieden en andere stakeholders. Dat vereist een bepaalde expertise én een uitstekend netwerk. Politiek en ambtelijk Den Haag is het vertrouwde werkterrein van onze lobbyisten. Zij weten hoe politieke besluitvorming verloopt en hoe die rechtmatig kan worden beďnvloed.

Wanneer kan lobbying uw organisatie helpen

Als binnen een bepaalde periode actie ondernomen moet worden omdat:

  • de continuďteit van uw bedrijf of organisatie wordt gehinderd door bestaande wetgeving
  • regelgeving dreigt te wijzigen en een belemmering gaat vormen voor uw organisatieDan kunt u ons lobbykantoor inschakelen voor uw belangenbehartiging. Wij hebben de expertise in huis om - met en namens u - op het juiste moment met de juiste contactpersonen in verbinding te komen en invloed uit te oefenen.

De werkwijze van onze lobbyisten

Bij lobbying zoeken we naar een evenwicht tussen enerzijds het economisch en politiek belang en anderzijds het belang van uw organisatie. Bestuurders, parlementariërs en ambtenaren zijn ermee gediend om op de hoogte te zijn van de diverse standpunten. Dus ook van het standpunt van uw organisatie. 


Met strategische argumentatie die aansluit bij politieke standpunten oefenen we bij politieke besluitvormers en bestuurders op rechtmatige wijze invloed uit. Goede timing is daarbij belangrijk: invloed uitoefenen moet gebeuren in de fase waarin beslissingen worden voorbereid en genomen.

Contact

 Lobbying
lobbying den haag

Contacten leggen namens u, met u

Lobbyen doen we in voortdurend overleg met onze opdrachtgever.
We leggen en onderhouden de juiste contacten binnen ons uitvoerige en invloedrijke netwerk in de gehele politieke, economische, maatschappelijke en culturele arena.

Lobbying: transparant, integer en resultaatgericht

Voor onze contacten met derden geldt: onze acties zijn altijd transparant, integer en resultaatgericht. We vertellen onze gesprekspartners dan ook wie we zijn, wie onze opdrachtgever is en welke belangen we vertegenwoordigen.

Download een praktijkvoorbeeld van Lobbying
Vind meer praktijkvoorbeelden bij Publicaties