Coaching & Training

Een uitnodiging gekregen voor een hoorzitting, rondetafelgesprek, raadsenquête of parlementaire enquête? Meines Holla & Partners bereidt u graag voor op lastige en kritische vragen door middel van politieke coaching. Door deze professionele voorbereiding zorgen wij ervoor dat uw boodschap zo effectief mogelijk onder de aandacht wordt gebracht.

Meines Holla & Partners biedt u daarom professionele hulp en begeleiden en adviseren u en uw organisatie tijdens het gehele proces.

Een hoorzitting, ondervraging, raadsenquête of parlementaire enquête. Het zijn allemaal verschillende soorten onderzoeken die de Eerste en Tweede Kamer en Gemeenteraden kunnen instellen om de feiten over een specifiek onderwerp te achterhalen. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met politieke spanning en veel aandacht in de media. Vaak staan de reputaties van (oud) bestuursleden op het spel. Het is een gevoelig proces waar veel van afhangt. Meines Holla & Partners biedt u daarom professionele hulp en begeleiden en adviseren u en uw organisatie tijdens het gehele proces.

Uw coach? Bert Bakker

De coach die u zal begeleiden is Bert Bakker, oud-Kamerlid van D66 en voorzitter van de parlementaire enquête die de gebeurtenissen rondom Srebrenica en de Dutchbats heeft onderzocht. Bert weet hierdoor als geen ander hoe een enquêtecommissie of parlementair onderzoek te werk gaat. Samen met een team van onze medewerkers heeft Meines Holla & Partners al veel klanten mogen adviseren ten behoeve van politieke onderzoeken.

Intensieve training op maat

Meines Holla & Partners analyseert de situatie, volgt de ontwikkelingen, adviseert u welke stappen het beste ondernomen kunnen worden en begeleiden u desgewenst bij alle relevante aangelegenheden. Wij trainen u intensief en op maat – niet met een standaardtraining of media coaching – maar uitgaande van uw positie, persoon en probleem. Wij richten onze training specifiek op uw rol in de politieke arena.

Lees meer over …

Public Affairs & Lobbyen

Belangenbehartiging Duitsland

U

Political Intelligence & Monitoring

U

Politieke analyse bij M&A