Journalistenstipendium Duitsland-Nederland

Al meer dan 260 Nederlandse en Duitse journalisten kregen sinds 1993 de gelegenheid deel te nemen aan een intensief uitwisselingsprogramma: het Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN).

Door twee maanden in elkaars land te wonen en te werken leren de deelnemers de andere journalistieke cultuur kennen en doen zij kennis op over het andere maatschappelijke en politieke systeem.

Bijdragen aan begrip, nuancering en persoonlijke groei

Door twee maanden in elkaars land te wonen en te werken leren de deelnemers de andere journalistieke cultuur kennen en doen zij kennis op over het andere maatschappelijke en politieke systeem. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor een realistischer beeld ontstaat van de andere cultuur en dat de verslaggeving over het buurland genuanceerder wordt. Daarmee draagt het journalistenstipendium bij aan een verrijking van de journalistiek.

Voor de deelnemers is de uitwisseling vaak aanleiding voor een promotie binnen of buiten de eigen organisatie. Meerdere deelnemers zijn inmiddels als buitenlandcorrespondent actief, sommigen zijn een nieuwe uitdaging bij hun gastmedium aangegaan, en anderen hebben meer verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie gekregen.

Doelstellingen van journalistenstipendium JDN:

E

Kwaliteit verbeteren

Vergroting van feitenkennis, perspectief én netwerk: dat zijn de doelstellingen van JDN. Ter vervolmaking van het journalistieke product en de verslaggeving over elkaars land.

E

Netwerk vormen

De vorming van een onderling netwerk is één van de speerpunten. Vandaar de aftrap met een inleidend seminar en ook een gezamenlijke afsluiting van de uitwisseling.

E

Begrip vergroten

De journalistenuitwisseling vergroot het wederzijds begrip, de contacten met het gastmedium vormen na de uitwisseling zelfs een blijvende verrijking.

E

Inspiratie opdoen

De nieuwe omgeving biedt inspiratie omtrent nieuwe thema’s en een andere journalistieke aanpak. Verrijkt gaan de journalisten in eigen land weer verder.

Meines Holla & Partners organiseert de uitwisseling

Meines Holla & Partners organiseert geheel belangeloos de uitwisseling in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rob Meines is algemeen secretaris. Thomas Boom leidt en coördineert alle activiteiten met betrekking tot de journalistenuitwisselingen en draagt de verantwoordelijkheid voor alle programmaonderdelen. Hij is het directe aanspreekpunt voor de deelnemers.

Bekijk hier de website van het journalistenstipendium.