Public Affairs & Lobbyen

Brussel, Den Haag, de provincie, uw gemeente neemt besluiten. Ngo’s, belangengroeperingen, actiegroepen dreigen en voeren actie tegen u. Een krant of een tv-programma bericht over u. Uw bedrijf komt in het nauw, uw aandeelhouders zijn ontevreden, uw medewerkers vrezen voor hun bestaan. Of: uw bedrijf heeft een product waar de samenleving belang bij heeft, maar niemand ziet het nog. Uw reputatie staat onder negatieve druk of kan juist een boost krijgen. Als u hier invloed op wilt hebben dan hebt u ons nodig. Wij zijn de political animals die weten hoe de lijnen lopen in Brussel, Den Haag, in uw provincie, in uw gemeente, in Berlijn of Frankfurt of in een reeks andere landen, waar wij met partnerbureaus werken.

Wanneer uw bedrijfsbelang sterk wordt bedreigd of uw reputatie in gevaar komt, is een noodzakelijke lobby altijd Chefsache

Wij zorgen, samen met u, voor een geregelde en langdurige systematische interactie met politieke én maatschappelijke partijen. Dat is public affairs. Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig invloed te verwerven op ontwikkelingen die gevolgen (kunnen) hebben voor uw bedrijf.

Bij plotselinge, nadelige wettelijke maatregelen, bij een onaanvaardbare inbreuk binnen of buiten Nederland op een level playing field, bij het uitblijven van voor uw bedrijf dringend noodzakelijke wettelijke maatregelen kan een steviger actie nodig zijn. Dat is lobbying. 

Onze aanpak

Analyseren

Een lobbytraject begint logischerwijs bij het analyseren van het vraagstuk. Waar ligt precies het probleem? Welke creatieve oplossingen kunnen we bedenken? Is er een makkelijke oplossing? Wat zijn de belangrijkste stakeholders en vooral: wat zijn diens achterliggende belangen? Hoe ziet het bestuurlijk-politieke speelveld eruit? .

Meines Holla & Partners maakt op basis van een intakegesprek en research een inschatting van de omvang, inzet en middelen die nodig zijn om de besproken doelen te behalen. U krijgt vooraf een helder beeld van de wijze waarop wij – samen met u – de belangenbehartiging op ons nemen. 

3

 Strategie vaststellen

Op basis van de analyse wordt de vraag van de opdrachtgever vertaald naar een optimale doelstelling via een werkbare strategie met duidelijke vervolgstappen. Een op maat gemaakte en doelgerichte strategie naar overheid, politiek en maatschappij is onmisbaar. Op elk moment in de lobby moet je weten waar je staat. Uiteraard wordt de aanpak voortdurend aangepast bij veranderende omstandigheden. In een land als Nederland met 18/19 partijen in het parlement is de koers volatieler dan die van de bitcoin. Parallel met het ontwerpen van de strategie, worden vrijwel altijd al de eerste acties al ingezet, ook om te testen hoeveel emotie het thema in de politiek opwekt. 

In een land als Nederland met 18/19 partijen in het parlement is de koers volatieler dan die van de bitcoin 

3

 Uitvoeren

Welke acties op welk moment worden ingezet, is vanzelfsprekend altijd afhankelijk van de individuele situatie van de opdrachtgever en het stadium waarin de besluitvorming zich op dat moment bevindt. We sturen uitvoering, geven gevraagd en ongevraagd advies, schatten kansen en bedreigingen in, doen voorstellen voor nieuwe of aangepaste handelingen of uitspraken en controleren de timing. Daarnaast monitoren we permanent de politiek-maatschappelijke situatie door middel van Political Intelligence & Monitoring. Wij volgen de parlementaire debatten, overheidspublicaties, Kamerstukken, begrotingen, politieke plannen, nieuwsberichten. 

Lees meer over …

U

Political Intelligence & Monitoring

Coaching & Training

Lobbyen Duitsland

U

Politieke analyse bij M&A

Europa & Wereldwijd netwerk