Public Affairs & Lobbyen

Besluiten van Europese, nationale en lokale overheden, maar ook belangengroeperingen, media en publiek hebben impact op uw organisatie. Niet alleen op de doelstellingen maar ook op de reputatie. Hier wilt u invloed op kunnen uitoefenen. Wij zorgen, samen met u, voor een geregelde en langdurige systematische interactie met politieke én maatschappelijke partijen. Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw organisatie en er strategisch op te reageren.

Een lobbytraject kan uitkomst bieden voor uw organisatie in verschillende situaties.

Een lobbytraject kan uitkomst bieden voor uw organisatie in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer de continuïteit van uw organisatie wordt gehinderd door bestaande wetgeving, of wanneer regelgeving juist dreigt te wijzigen en een belemmering gaat vormen voor uw organisatie. In deze gevallen kunt u Meines Holla & Partners inschakelen om uw belangen te behartigen. Onze ervaren consultants zorgen ervoor dat u op het juiste moment met de juiste contactpersonen in politiek Den Haag in verbinding komt.

Onze aanpak

Analyseren

De start van een lobbytraject begint bij het analyseren van het vraagstuk. Waar ligt precies het probleem? Welke creatieve oplossingen kunnen we bedenken? Wat zijn de belangrijkste stakeholders en vooral: wat zijn diens achterliggende belangen? Hoe ziet het bestuurlijk-politieke speelveld eruit? .

Meines Holla & Partners maakt op basis van het intakegesprek een inschatting voor u van de omvang, inzet en middelen die nodig zijn om de besproken doelen te behalen. U heeft vooraf een helder beeld van de wijze waarop wij – samen met u – de belangenbehartiging op ons nemen.

3

 Strategie vaststellen

Op basis van de analyse wordt de vraag van de opdrachtgever vertaald naar een haalbare strategie met duidelijke vervolgstappen. Om deze belangen zo effectief mogelijk te behartigen, is een op maat gemaakte en doelgerichte strategie richting de overheid, politiek en maatschappij essentieel. Meines Holla & Partners bedenkt samen met u welke strategie er wordt uitgezet. Uiteraard wordt vervolgens geregeld gekeken of deze strategie aangepast moet worden wanneer bijvoorbeeld de politieke koers verandert of als zich sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen voordoen. Parallel hieraan worden vaak de eerste acties al in gang gezet.

3

 Uitvoeren

De strategie is vastgesteld; nu is het tijd voor actie! Welke acties dat precies zijn is altijd afhankelijk van de individuele situatie van de opdrachtgever en het stadium waarin de besluitvorming zich op dat moment bevindt. We helpen bij de uitvoering, maar geven ook gevraagd en ongevraagd advies, schatten kansen en bedreigingen in, doen voorstellen voor nieuwe of aangepaste acties en houden de timing scherp in de gaten. Daarnaast monitoren we altijd de politiek-maatschappelijke situatie door middel van Political Intelligence & Monitoring. Wij volgen dagelijks voor u de parlementaire debatten, overheidspublicaties, Kamerstukken, begrotingen, politieke plannen, nieuwsberichten. Zo is altijd bekend wat er speelt zodat er adequaat kan worden geanticipeerd én gereageerd.

Lees meer over …

U

Political Intelligence & Monitoring

Coaching & Training

Belangenbehartiging Duitsland

U

Politieke analyse bij M&A