Over ons

Meines Holla & Partners is een adviesbureau voor strategische communicatie dat zich in het bijzonder richt op lobby en public affairs. Zowel in Nederland als in Duitsland werken wij voor (internationale) opdrachtgevers uit de private en publieke sector. Wij werken daar waar politieke besluitvorming belemmerend werkt voor de ondernemingsdoelstellingen. Dit doen wij altijd transparant, doelgericht, overzichtelijk en op een creatieve wijze. Bij Meines Holla & Partners zijn consultants (in teams) werkzaam die de problemen van opdrachtgevers omzetten in concrete strategieën en acties, om samen de overeengekomen doelstellingen te behalen.

Wij werken daar waar politieke besluitvorming belemmerend werkt voor de ondernemingsdoelstellingen.

Transparante belangenbehartiging

De werkzaamheden van Meines Holla & Partners zijn te allen tijde transparant, integer en resultaatgericht. Wanneer wij in contact staan met derden vertellen we onze gesprekspartners dan ook altijd wie we zijn, wie onze opdrachtgever is en welke belangen wij vertegenwoordigen.

3

Toonaangevend op het gebied van public affairs

Meines Holla & Partners is sinds 1994 actief en geldt als toonaangevend op het gebied van lobbyen en public affairs. Ons bureau in Nederland is gevestigd in het politieke hart van Den Haag: in de directe omgeving van de ministeries, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het kabinet – daar waar de Nederlandse wet- en regelgeving op nationaal niveau vorm krijgt.

3

Nationaal en internationaal

Wij werken voor zowel nationale als internationale organisaties – want ook buitenlandse organisaties kunnen te maken krijgen met de Nederlandse politiek of wet- en regelgeving. Voor hen is het des te belangrijker om een lokale partner te hebben die alle politieke ins en outs kent en snel namens hen kan reageren. Meines Holla & Partners is ook graag voor ú deze partner.

3

Expert in het behartigen van uw belangen, óók in Duitsland

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Wij zien daarom een grote behoefte bij organisaties om hun belangen in Duitsland te behartigen. Dankzij jarenlange ervaring beschikt Meines Holla & Partners over meer kennis van en inzicht in Duitsland en de Duitse politiek dan welk ander Nederlands public affairs- en lobbykantoor. Wij helpen u dan ook graag bij het uitzetten van een effectieve Duitsland-strategie.

3

Korte lijnen met de politiek

Niet alleen fysiek bevinden wij ons dichtbij het politieke hart. Binnen en buiten ons uitgebreide netwerk hebben wij veelvuldig contact met politici, bewindslieden, ambtenaren, diplomaten, wetenschappelijke instituten en de media. Hierdoor kunnen wij snel met de juiste contactpersonen in verbinding treden in het kader van uw belangenbehartiging.

3

Actief in zowel de private als publieke sector

Meines Holla & Partners is actief over vele branches van het bedrijfsleven, maar ook gemeenten en provincies weten ons te vinden. Meer informatie hierover vindt u hier