Over ons

Meines Holla & Partners is een adviesbureau voor strategische communicatie dat zich in het bijzonder richt op lobby en public affairs. Zowel in Nederland als in Duitsland werken wij voor (internationale) opdrachtgevers uit de private en publieke sector, afkomstig uit vele landen. Wij worden erbij gehaald wanneer politieke besluitvorming belemmerend werkt voor de ondernemingsdoelstellingen. Dit doen wij altijd transparant naar de politiek, doelgericht, overzichtelijk en op een creatieve wijze. Bij Meines Holla & Partners zijn consultants (in teams) werkzaam die de problemen van opdrachtgevers omzetten in concrete strategieën en acties, om samen de overeengekomen doelstellingen te behalen.

Wij worden erbij gehaald wanneer politieke besluitvorming belemmerend is voor ondernemingsdoelstelling

Transparante belangenbehartiging

De werkzaamheden van Meines Holla & Partners zijn te allen tijde transparant, wetmatig, integer en resultaatgericht. De mensen die wij benaderen weten voor wie of voor welk doel wij werken.

3

Toonaangevend op het gebied van public affairs

Meines Holla & Partners is sinds 1994 actief en geldt als maatgevend op het gebied van lobbyen en public affairs. Ons bureau in Nederland is gevestigd in het politieke hart van Den Haag: in de directe omgeving van de ministeries, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het kabinet – daar waar de Nederlandse wet- en regelgeving op nationaal niveau vorm krijgt. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, organisaties, provincies en gemeenten.

3

Nationaal en internationaal

Wij werken voor zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven en organisaties. Voor Nederlandse bedrijven buiten Nederland, in het bijzonder in Duitsland. Voor bedrijven uit het buitenland in Nederland, vaak in combinatie met nog andere landen.

3

Expert in het behartigen van uw belangen in de politiek, ook in Duitsland

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Wij zien een grote behoefte bij bedrijven om hun belangen juist in Duitsland te behartigen. Duitsland is wat ondernemerscultuur betreft verder weg dan het lijkt. Met een ervaring van tientallen jaren beschikt Meines Holla & Partners over meer kennis van en inzicht in Duitsland en de Duitse politiek dan wel ander Nederlands public affairs- en lobbykantoor. Voor lokale expertise hebben wij ons zusterkantoor in Duitsland, Fuchs & Cie. Wij helpen u graag bij uw Duitsland-strategie.

3

Korte lijnen met de politiek

Niet alleen fysiek bevinden wij ons dichtbij het politieke hart. Binnen en buiten ons uitgebreide netwerk hebben wij veelvuldig contact met politici, bewindslieden, ambtenaren, diplomaten, wetenschappelijke instituten en de media. De belangrijke thema’s zijn bekend, evenals de mensen die daarin een voorname rol spelen.

3

Actief in zowel de private als publieke sector

Meines Holla & Partners is actief in vele onderdelen van het bedrijfsleven, maar ook gemeenten en provincies weten ons steeds te vinden. Meer informatie hierover vindt u hier.