Europa & Wereldwijd netwerk

Een goede public affairs of communicatie partner vinden in het land waar u een belang heeft of waar uw belangen dreigen te worden aangetast. Dat is van wezenlijk belang voor succes. Meines Holla & Partners denkt internationaal en functioneert in een Europees en wereldwijd netwerk van bureaus, die dezelfde resultaatgerichte methoden hanteren en identieke, transparante normen aanhouden in de omgang met politiek en bestuur. In overleg met u bepalen we wat we zelf doen en waar wij lokale expertise bij (moeten) zoeken.

Internationaal denken en gelijktijdig handelen met gedetailleerde kennis van de lokale (of nationale) situatie. Dat is de kritische succesfactor bij lobbyen over grenzen heen

Wat bieden wij?

E

Analyse van het probleem, matrix voor oplossingen

E

Identificatie van te benaderen mensen, actief aanspreken

E

Argumentatie opstellen en testen op impact en werkzaamheid

E

Politieke ruimte gebruiken voor verwerven optimaal einddoel

Het patroon van aanpak is beproefd: initiƫle gesprekken met u als opdrachtgever, gezamenlijke analyse, vaststellen van de werkwijze, identificatie van te benaderen mensen. En dan: actie. Bij politiek lastige of moeilijk uit te leggen problemen is een public affairs of lobby actie nooit als bij een instrumentenvlucht in een vliegtuig, op de automatische piloot. Er wordt uitsluitend op zicht gevlogen, met voortdurende aanpassing van de acties bij veranderende omstandigheden. Dat kan energie-intensief zijn en vraagt niet alleen creativiteit, maar aanpassingsvermogen, en vooral ook geduld.

Actie in een ander land betekent een dagelijkse confrontatie met verschillen in politieke culturen, verschillen in verwachtingspatronen, die heel veel misverstanden veroorzaken. Een enkel verkeerd woord of een verkeerd begrepen uitspraak kan weken werken teniet doen. Onderwerping aan de andere cultuur is echter beslist niet altijd nodig, afhankelijk van de kwaliteit van uw argumenten en/of de kwaliteit van wat u als bedrijf te bieden hebt. Hierin is Meines Holla & Partners uw permanente begeleider, het beproefde netwerk, ondersteund met lokale mensen en expertise.

3

Lees meer over …

Public Affairs & Lobbyen

Coaching & Training

Lobbyen Duitsland

U

Politieke analyse bij M&A

U

Political Intelligence & Monitoring