Fred Teeven treedt toe als partner

30 okt 2019

Den Haag, 30 oktober 2019 – Per 1 november treedt Fred Teeven als partner toe tot het Haagse kantoor voor public affairs en strategische communicatie, Meines Holla & Partners. Teeven (61) was hiervoor onder andere officier van justitie, lid van de Tweede Kamer (eerst ‘Leefbaar Nederland’, daarna VVD) en van 2010 tot 2015 namens de VVD staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de kabinetten Rutte I en II. De afgelopen jaren heeft hij zich toenemend gericht op advisering van bedrijven, organisaties en gemeenten, werkzaamheden die hij af en toe onderbreekt om als buschauffeur in Haarlem te fungeren.

Fred Teeven zal de bestaande staf van Meines Holla in Den Haag versterken, ten behoeve van advisering van een breed palet aan bedrijven, organisaties en instellingen. Teeven zegt daarover het volgende: “Het is voor mij een uitdaging en een kans om de ervaringen uit vorige levens in te zetten voor het in stand houden van een goede relatie tussen politiek en bedrijfsleven. Ik ga dus met veel energie aan het werk bij Meines Holla & Partners”. Teeven wil ook zijn ervaring met economische veiligheid inzetten. Dat betreft onder andere de bescherming van vitale technologische kennis en van infrastructuur in Nederland.

Meines Holla & Partners staat bedrijven, organisaties en instanties bij in hun omgang met de politiek. Deze activiteiten groeien sterk. Politieke besluitvorming is gecompliceerder geworden, onder andere door toename van het aantal politieke partijen, nationaal, regionaal en lokaal. Tegelijkertijd zijn er veel zware thema’s aan de orde, die de relatie tussen politiek en bedrijfsleven onder druk zetten. Naast een voortdurende stroom aan nieuwe wet- en regelgeving in het algemeen zijn dat vooral onderwerpen als klimaat en energietransitie, belastingen en lastenverzwaringen, ook administratieve lasten. Voorts zijn ook Brexit en de handelsstrijd met de Verenigde Staten belangrijke thema’s.

Meines Holla & Partners heeft naast Den Haag ook een vestiging in Berlijn. De relatie met Duitsland is inmiddels verder versterkt met het aangaan van een vast partnerschap met een collega-bureau in Duitsland, Fuchs & Cie., ‘Unternehmensberatung für Strategie und Kommunikation’. Het bureau heeft vestigingen in München, Berlijn en Frankfurt.