Meines Holla & Partners feliciteert Wunderline met belangrijke stap

11 feb 2019

Op donderdag 7 februari hebben Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen, de samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteitsverbetering op het spoor tussen Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steunen het project.

Onze collega’s Thomas Boom en Jan Hendrik Galdiga hebben de afgelopen drie jaar intensief meegewerkt aan de totstandkoming van deze samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid. De eerste bouwstap vindt plaats in 2024 tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke.