Bert Bakker

Partner

Als Tweede Kamerlid was Bert Bakker voor D66 ruim 12 jaar lang woordvoerder op vele terreinen, waaronder overheidsfinanciën, economie, defensie, mediazaken en volksgezondheid. Landelijke bekendheid en respect verwierf hij vooral door zijn voorzitterschap van de onderzoekscommissie die de uitzending van Nederlandse militairen bij vredesmissies onderzocht. Ook was hij voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica.

Sinds 2008 is Bert Bakker actief voor Meines Holla & Partners. Hij houdt zich bezig met opdrachtgevers uit de publieke en private sector. Daarnaast coacht en begeleidt hij opdrachtgevers bij hoorzittingen, rondetafelgesprekken en (parlementaire) enquêtes.

 Voorbeelden van werkzaamheden

Public affairs & strategische communicatie

Bert voert onder andere voor een grote speler in de kansspelsector de lobby voor een gelijk speelveld voor vergunninghouders bij kansspelen op afstand. Hiertoe initieert en onderhoudt hij contact met ministeries en Kamerleden en zet hij de strategische lijnen uit. Daarnaast is hij actief op het vlak van het vestigingsklimaat en de bijbehorende belastingmaatregelen, houdt hij zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en behartigt hij belangen voor verzekeraars.

Coaching en training

Vanuit zijn ervaring als voorzitter van het ‘parlementair onderzoek naar de besluitvorming bij vredesmissies en de ‘parlementaire enquêtecommissie Srebrenica’ maar ook als oud-Tweede Kamerlid, coacht en traint hij ter voorbereiding verscheidene deelnemers aan hoorzittingen, (parlementaire) enquêtes en rondetafelgesprekken.