Public affairs

Besluiten van Europese, nationale en lokale overheden, maar ook belangengroeperingen en publiek hebben invloed op uw organisatie. Bij public affairs zorgen wij, samen met u, voor een geregelde en langdurige strategische interactie met maatschappelijke en politieke partijen. Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw organisatie en er strategisch op te reageren. In uw belang.

Public affairs: alert inspelen op ontwikkelingen


Door belangrijke sleutelfiguren en ontwikkelingen op politiek-bestuurlijk of maatschappelijk gebied te monitoren kan uw organisatie alert inspelen op besluitvorming van overheden en organisaties. Vanuit verschillende richtingen ondervindt uw organisatie namelijk invloed, denk daarbij o.a. aan

•Europese overheden
•nationale en lokale overheden
•belangengroeperingen
•publiek / consumenten

Wij leggen contacten met en namens u, en zorgen voor een goede positionering van uw organisatie in politiek Den Haag of Berlijn.

Monitoren, analyseren, strategisch acteren


Voor uw organisatie is het van belang externe ontwikkelingen scherp bij te houden en bij te sturen. Dat vereist specialistische kennis.


Wij monitoren en duiden voor u de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw organisatie. Op continue basis houden we voor u bij welke relevante overheidspublicaties, Kamerstukken, begrotingen, politieke plannen maar ook andere nieuwsberichten verschijnen. We analyseren die voor u en stellen (mogelijke) vervolgacties en strategische stappen voor.

 

public affairs
public affairs den haag

Uw netwerk opbouwen en onderhouden


Voor uw belangenbehartiging zijn goede contacten met ambtenaren, politici en andere betrokkenen nodig. Het is van belang dat u een specifiek en gedegen netwerk opbouwt en dat langdurig onderhoudt. De relatie moet zodanig zijn dat u de juiste politici en ambtenaren weet te vinden, maar zij moeten ook weten te vinden.


Onze jarenlange ervaring en ons uitstekende netwerk vormen een solide basis voor dit belangrijke onderdeel van public affairs.